Gratis dagpas
Inschrijven
Sport tot september 2024 gratis! Inschrijven

Algemeen

Het onderstaande is van toepassing op deze website. Door de website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

Privacy statement

U kunt deze website bezoeken zonder ons te informeren wie u bent of enige informatie over uzelf te verkrijgen. Er zijn wel  situaties waarbij wij informatie van u nodig hebben om bijvoorbeeld met u te corresponderen, een boeking  te plaatsen dan wel een inschrijving te realiseren. Wij streven ernaar u dat te allen tijde te laten weten voordat wij persoonlijke informatie via internet verzamelen.

Deze website houdt het aantal bezoekers bij, de websites waar zij van afkomstig zijn en via welke provider men toegang heeft tot het internet. De resultaten worden uitsluitend in geaggregeerde en in niet tot individuele personen herleidbare vorm gebruikt .

Verzamelde persoonsgegevens worden nooit  aan derden ter beschikking gesteld. Dit behoudens speciale omstandigheden, bijvoorbeeld indien wettelijk vereist. Tevens kunt u te allen tijde verzoeken uw gegevens uit onze bestanden te laten verwijderen.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

Alle informatie op deze webpagina is bedoeld voor persoonlijk gebruik. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden. Wij streven ernaar om de informatie op deze website zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn.

My HealthClub aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de informatie op deze website.

Beschikbaarheid

De informatie op deze website kunnen zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving worden veranderd. Wij streven ernaar om deze webpagina zo veel mogelijk beschikbaar te stellen, maar  aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van eventuele niet-beschikbaarheid.

Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten

Het auteursrecht op deze website berust bij My HealthClub of bij derden welke met toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan My HealthClub. Gebruik of vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande toestemming door de directie van My HealthClub.